Satış Pazarlama Stratejileri

Pazarlama, talebi tahmin etmek, tanımlamak, canlandırmak ve onu tatmin etmektir. Pazarlama bir yönetim fonksiyonu olup, belli bir mal ya da hizmet için gerçek talebin müşteri ihtiyaçları ve değerlendirmesini, müşteri satın alma gücünün dönüşümünü de kapsayan bütün iş aktivitelerini düzenler ve yönetir. Bir ürün ya da hizmet piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir.

Yeni bir ürünün piyasaya ilk çıktığı dönem ürün tanıtılır ve pazarı büyür. Bu aşamada kar oranlarının yanı sıra maliyetler de yüksektir. Daha sonra rekabet düzeyi artar ve firmalar büyüyen pazar içinde kendi pozisyonlarını korumak için rekabet ederler, böylece pazar optimum büyüklüğe ulaştığı için doyum aşamasına gelir ve büyümesi yavaşlar.

Talepler doğrultusunda yenilenerek piyasadaki yer korunmaya çalışılır. Pazarlama, üretimden sonra değil üretimden önce başlayıp üretim sırasında, satış öncesi, satış anı ve satış sonrasında da devam eden bir eylemdir. Bu sebeple işletmenizin her dönem ihtiyacı olabilecek Satış ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi, Uzmanlarımız tarafından işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda verilmektedir.

Satış ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi;

  • Belirlenen bir zaman aralığındaki satış artışında belli bir seviyeye ulaşmayı
  • Kararlaştırılan sürede kuruluşun karının belli bir oranda artmasını sağlamayı
  • Belirlenen zamanda pazarda belli bir yer bulmayı veya pazardaki payını artırmayı
  • Ürün çeşitliliğiyle iş riskini düşürmeyi amaçlamaktadır.