Gizli Müşteri

Otel ya da acentalar adına gizli müşteri hizmeti tarafımızdan yapılmaktadır. Müşteri gözü ile kurumun değerlendirilmesini sağlayarak hizmetin sunulduğu anda herhangi bir ayrıcalığa tabi tutulmayan kapıdan giren tüm müşterilere davranış – hizmet sunuş hakkında işletmeye objektif veri sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturmuş / oluşturmak isteyen işletmeler açısından önemli bir bilgi kaynağıdır.Amaç hataları bulup raporlamakdan ziyade hizmet sağlama – sunuşdaki kalite seviyesini yükseltmek ve kurumsal imajı korumak adına bilgi toplamaktır.

Uygulamada Ölçümlenen Kriterler Nelerdir?

 • Fiziksel koşullar (alt yapı-çalışma ortamı-kurumsal kimlik uygulamaları ).
 • Personel tutum ve davranışları.
 • Personelin birbiri ile iletişimi, kurumu temsil etme yetenekleri.
 • Sunulan ürün – hizmete ait bilgi yeterliliği.
 • Sorun çözme becerileri ve sorunlara yaklaşım metodları.
 • Satış becerileri, iletişim becerileri.
 • Karşılama ve satışı / hizmeti sonlandırma yetenekleri.

Gizli Müşteri Mesleki Etik Kurallarımız

 • Ahlaki davranış.
 • Müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunması.
 • Adil temsil : Doğru ve adil raporlama.
 • Profesyonel özen.
 • Objektiflik.
 • Delile dayanan raporlama.