Finans Ve Satın Alma Denetimi

Günümüzde proaktif işletmeler, kasaya giren paranın miktarından ziyâde, kasaya girmesi muhtemel parayı doğru analizlerle iyi hesap edip, kasaya giren parayı ise etkin ve planlı bir biçimde yöneterek kazanmaktadırlar. Ekonominin doğrulanmış tanımlarından biri de budur. Peki işletmenizin finansal yapsı güçlü mü? Bütçe planlama sürecinden gelir – gider dengelerine, ön kasa işlemlerinden departman maliyetlerine kadar sistem doğru işliyor mu? Finansal yapınızın güçlü ve zayıf yönleri neler? Maliyetleriniz nasıl düşürülür? Kâr marjınız hangi oranda artırılabilir?

Operasyon Odaklı Finansal Denetim

Turizoom finans uzmanları, operasyonunuzun ve muhasebe hareketlerinizin tüm aşamalarının özenle takip edildiği kapsamlı denetimlerle doğru teşhis ve etkili çözümler sunar.