Proje Aşaması

Turizoom Hotel managemant , Proje Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı hizmetleri kapsamında, yatırımcı için fiziksel ve finansal verileri değerlendirip, gerçekleştirilebilecek yatırımın türüyle ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini sunarak kavramsal kararların geliştirilmesine öncülük eder ve ortaya çıkan verilerin değerlendirmesini yapar.

1-PROJE AŞAMASI

LOKASYON ANALİZİ
Yatırım kararı verilirken, bölgesel analizlerin hazırlanıp, proje ve/veya markanın etki alanının hedef kitle doğrultusunda belirlenmesi çalışmalarıdır.

FONKSİYON ANALİZİ
Fonksiyon içerik ve dağılım önerilerinin, alternatifli olarak belirlenmesi ve projenin stratejisinin oluşturulması çalışmalarıdır.

PROJE KONSEPTİ GELİŞTİRME
Hedef kitle ve lokasyona uygun proje konseptinin, fonksiyon analizleri doğrultusunda geliştirilmesi ve proje konseptinin belirlenmesi çalışmalarıdır.

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ
Hedef kitle ve lokasyona uygun proje konsepti doğrultusunda, bütçe senaryolarının oluşturulması, SWOT analizi çalışmalarının yapılması, nakit akışı ve finansman ihtiyacının belirlenmesi çalışmalarıdır.