Danışmanlık

Turizoom Hotel Managemant, Proje Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı hizmetleri kapsamında, yatırımcı için fiziksel ve finansal verileri değerlendirip, gerçekleştirilebilecek yatırımın türüyle ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini sunarak kavramsal kararların geliştirilmesine öncülük eder ve ortaya çıkan verilerin değerlendirmesini yapar.

İşletmelere, etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik, iç denetim, risk yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Şirketimiz hizmet yelpazesi itibariyle sektörel bir ayrım gözetmemektedir.

Turizm ve otelcilik alanında iç denetim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmekte, müşterilerimize özel çözümler üreterek faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine ve gelişmelerine yardımcı olmaktadır.

Görev anlayışımız gereği yaptığımız işin en mükemmel şekilde tamamlanmasına gayret etmekteyiz. Ürettiğimiz iş sonuçlarıyla da Otellerimizin risklerini, maliyetlerini azaltmayı, karlılıklarını arttırmaya yardımcı olmayı dolayısıyla ek bir gider unsuru oluşturmadan hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, geliştirdiğimiz çözümleri hayata geçirmenin en az çözüm üretmek kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle projelerimizi sahipleniyor ve çalışmamız bittikten sonra da müşterilerimize destek olmaya devam ediyoruz.

Bir şirketin karlılığını, pazar payını, itibarını, varlıklarını, faaliyetlerini ve geleceğini tehdit eden iç ve dış unsurların (riskler) şirket bünyesinde iyi yönetildiğine dair Şirket Yönetimine güvence sağlayan bir mekanizmadır.

Bu güvenceyi; şirketin mali ve mali olmayan tüm operasyonlarını denetlemek ve denetim sonuçlarını raporlamak suretiyle sağlar. Ayrıca, işlerin geliştirilmesi, şirket genelindeki risklerin daha etkin yönetilmesi ve şirket performansının artırılması amacı ile danışmanlık hizmetleri sunar.

Diğer bir deyişle; iç denetim şirketin kısa dönemde hedeflerine varmasına yardımcı olurken, uzun dönemde şirketin etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunarak değerinin artmasına destek olur.

İç kontrol sisteminin iyileştirilmesiyle birlikte;

 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik artırılır.
  Şirket varlıklarına (nakit, bilgi, stok, insan kaynağı, makine, teçhizat, vd.) yönelik hatalı kullanım, hile ve suistimaller önlenir.
 • Şirket içi ve dışı, finansal ve operasyonel raporlamaların doğruluğu ve tamlığına dair güvence sağlanır.
 • Şirket faaliyetlerinin şirketin stratejileri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ile faaliyetlerde mevzuat ve şirketin kendi iş prosedürlerine uyulup uyulmadığının tespiti yapılır.
 • Şirketlerde iş körlüğü nedeniyle oluşabilecek kayıpların engellenmesi sağlanır.

Kurumsal yönetim yapısının iyileştirilmesiyle birlikte;

 • Şirket Hissedarlarının çıkarlarına uygun bir yönetim sergilendiğine dair güvence sağlar.
 • Faaliyetlerde mevzuata uygunluğun değerlendirme altına alınması suretiyle yasal otoritelerle iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. (vergi mevzuatı, iş kanunu, vb.).
 • İş yapılan çevreler, kamu ve personel ile sağlıklı ve verimli ilişkiler kurulduğuna dair güvence sağlar.
 • Şirketin dış kesimlere yaptığı raporlamaların doğruluğuna dair güvence sağlar.
 • Dış denetçiler ile etkin bir koordinasyon sağlayarak, dış denetim performansının artmasına ve denetim maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.

Danışmanlık Hizmetlerimiz